با پژوهشکده اندازه‌گیری جریان سیالات بیشتر آشنا شوید


پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات دانشگاه علم و صنعت ايران با مشارکت جمعی از اساتيد دانشگاه های کشور، فعال در کارهای تحقيقاتی مربوط به اندازه گيری کمی هيدروکربن ها و همچنين افراد با تجربه در اين موضوع و فعال در صنعت توانست در سال ۱۳۹۰ مجوز فعاليت از وزارت نفت دريافت کند که تنها قطب فعال مورد تاييد در کشور می باشد.
اين گروه پژوهشی با توجه به سابقه گذشته امکان ارائه مشاوره و اجرای پروژه های مربوط به ميترينگ در کشور را دارا می باشد و در محورهای زير فعاليت می نمايد:
• استانداردهای ISO، ASTM، IP، IGS، IPS، APIدر زمينه اندازه گيری نفت، گاز و فرآورده
• نقل و انتقال و بارگيری نفت، گاز و فرآورده
• روش های ديناميک و استاتيک اندازه گيری نفت، گاز و فرآورده (مخازن ساحلی / نفتکش – ميترينگ و … )
• طراحی ايستگاه های ميترينگ
• سيستم های نمونه گيری نفت خام
• طراحی سيستم های ميترينگ چند فازی
• پرووينگ و کاليبراسيون تجهيزات اندازه گيری مايع، گاز و دو فازی