پژوهشکده اندازه‌گیری جریان سیالات
دانشگاه علم و صنعت ایران

اندازه گیری جریان سیالات تخصص ما است.

پژوهشکده اندازه‌گیری جریان سیالات دانشگاه علم و صنعت ایران با ارائه خدماتی تخصصی در حوزه اندازه‌گیری (میترینگ) در صنایع نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، و آب و فاضلاب آماده خدمت رسانی با شما می‌باشد.

کنتورهای هوشمند چاه کشاورزی

پروژه ملی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب بسیار مورد تاکید وزارت نیرو و دولت خدمتگذار می باشد. این طرح عملاً توجه ویژه ای به منابع آب های زمینی بخصوص آبهای زیر سطحی کشور عزیزمان دارد. منابع آبی اصولاً یکی از مهمترین عوامل تامین نیازهای زندگی هموطنان ما در اقصی نقاط فلات وسیع ایران زمین می باشند.

 مدارک طراحی شامل PCB شماتیک سخت افزار و کد سورس های نرم افزاری مطالبه نخواهند شد و صرفا گواهی نامه ها، تاییدیه ها و نتایج آزمونهای گذشته، تائیدیه چاه ارت، تست بنچ و همچنین مستندات پروسه تولید، بسته بندی و نصب و خدمات پشتیبانی مد نظر می باشد.

قبل از انجام تست باتری برخی از تستهای عملکردی انجام می شود و بعد از اطمینان از فعال بودن کلیه ماژول¬های الزامی، تست انجام شده و بعد از آن یک نمونه شاهد بصورت 24 ساعته در محل پژوهشکده بصورت عملی و واقعی میزان تاب آوری باتری را مورد ارزیابی قرار خواهند داد .

 در انجام آزمون دقت به غیر از عدد نمایش داده شده بر روی نمایشگر پایداری در نقطه آفست صفر ، قابلیت نمایش خالی بودن لوله، نمایش و اندازه گیری صفر فلومتر و همچنین آزمون دقت در 5 الی 6 نقطه در بازه Qmin الی Qmax اعلامی و با R=25 مد نظر می باشد .
Qmin مطابق با جدول ارائه شده توسط مدیریت منابع آب می باشد .