کنفرانس IGRC2020 عمان

پیرو نامه نگاری قبلی و اعلام 29 شهریور به عنوان آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات به کنفراس IRGC2020 عمان، این مهلت به در خواست شرکت ملی گاز ایران تا چهارشنبه 17 مهر ماه تمدید شده است. لطفا ضمن اطلاع رسانی به همکاران از طریق لینک زیر نسبت به ارسال چکیده مقالات خود اقدام نمایید:

https://www.igrc2020.com/page/submitabstract