گزارش همایش چهارم

گزارش چهارمین همایش ملی اندازه‌گیری جریان سیالات

 

چهارمین همایش ملی اندازه‌گیری جریان سیالات در تاریخ 27 و 28 آذر 1398 در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. این همایش در حوزه اندازه‌گیری جریان سیالات در صنایع نفت، گاز، پخش و پالایش، پتروشیمی و آب با مجموع 44 ارائه، 3 کارگاه و 2 میزگرد تخصصی به کار خود پایان داد. مهم‌ترین مباحث مطرح شده در همایش را می‌توان در عناوین زیر دسته‌بندی کرد:

  • بررسی عوامل و پارامترهای موثر بر دقت تجهیزات اندازه‌گیری و امکان‌سنجی و شناخت عوامل خطا در اندازه‌گیری جریان سیالات
  • مدل‌سازی و شبیه‌سازی جریان سیالات و فاکتور‌های مختلف تجهیزات اندازه‌گیری به منظور افزایش دقت اندازه‌گیری
  • مطالعه، بررسی و پیشنهاد شیوه‌های نوین اندازه‌گیری
  • پیش‌بینی نقش اندازه‌گیری در بازارهای جهانی و بهبود اقتصاد صنعتی
  • بررسی شیوه‌های نوین در حوزه کالیبراسیون و نگهداری تجهیزات اندازه‌گیری
  • بررسی و تطبیق اندازه‌گیری‌های متداول در صنعت کشور با دستورالعمل‌های استاندارد
  • بررسی لزوم تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی در حوزه اندازه‌گیری جریان سیالات
  • بررسی روش‌های گوناگون هوشمندسازی اندازه‌گیری و لزوم تحول دیجیتال در شبکه‌های اندازه‌گیری
  • ارائه توانمندی‌های داخلی جهت تامین نیاز کشور در حوزه تجهیزات اندازه‌گیری جریان سیالات