کارگاه های مجازی

گروه پژوهشی میترینگ برای اولین بار در کشور اقدام به برگزاری کارگاه­های آموزشی-تخصصی به صورت مجازی(آموزش از راه دور) نموده است:

 

نام کارگاه

1- اندازه‌گیری جریان سیالات

سرفصل

مبانی اندازه گیری جریان سیالات، معرفی روش های اندازه‌‌گیری، سامانه های اندازه‌گیری،محاسبات حجم،کالیبراسیون،صحت سنجی

مدرس

مهندس محمد حسن موحدی

اطلاعات بیشتر

دانلود

 

نام کارگاه

2- پروینگ(Proving)

سرفصل

تعاریف و اصطلاحات در سیستم های اندازه گیری و پروینگ نفت خام، انواع سیستم های اندازه گیری متداول در اندازه گیری نفت خام و انواع پرورهای مورد استفاده. تورباین میترها و میترهای جابجایی مثبت، تحلیل نتایج حاصل از پروینگ، محاسبات

مدرس

مهندس اسلام عزیززاده

اطلاعات بیشتر

دانلود

 

نام کارگاه

3-شبیه سازی CFD به کمک نرم افزارهای گمبیت و فلوئنت

سرفصل

مقدمه ای بر تحلیل CFD ، مدلسازی و شبکه بندی در نرم افزار گمبیت، آشنایی با فلوئنت: تحلیل جریان (Laminar Flow)، تحلیل جریان مغشوش (Turbulent Flow)، تحلیل انتقال حرارت( Heat transfer)، تحلیل جریان چندفازی (Multiphase Flow)، تحلیل جریان تراکم ناپذیر(Incompressible flow)

مدرس

مهندس سهیل اکبری

اطلاعات بیشتر

دانلود

 

نام کارگاه

4-Introduction to Ultrasonic Flow Meters

سرفصل

Introduction to Pipeline Flow Metering Overview, Flow Measurement Accuracy, Fluid Mechanics of Pipe Flows, Ultrasonic Flow Meters-Basic Principles, Introduction to Gas Flow Measurement Standards, Ultrasonic Flow Meters Sizing and Selection, Flow Computers & Ultrasonic Flow Meters Calibration, Overview, Q&A, Test

مدرس مهندس داوود خوینی
اطلاعات بیشتر دانلود

 

نام کارگاه

5- کالیبراسیون مخازن رخیره استوانه ای ایستاده

سرفصل کالیبراسیون مخازن ایستاده چیست؟ ، انداز گیری های مربوط به مخازن ایستاده، محاسبات مربوط به کالیبراسیون مخازن ایستاده، روش های جدید کالیبراسیون مخازن
مدرس

مهندس شاپور عبداللهی

اطلاعات بیشتر

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

هزینه های ثبت نام:

هزینه ثبت نام در کارگاه های آموزشی فوق به ازای هر نفر 150/000(صد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

ضمنا هزینه ثبت نام گروهی(بیش از 3 نفر) مشمول %10 تخفیف می باشد.

نحوه ثبت نام:

کاربران محترم جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی فوق می توانید از لینک زیر اقدام بفرمایید.

 

ثبت نام کارگاه آموزشی

 

picture1