کارگاه های تخصصی

گروه پژوهشی میترینگ برای اولین بار در کشور اقدام به برگزاری کارگاه­های آموزشی-تخصصی به صورت مجازی(آموزش از راه دور) نموده است

مدت دوره

(ساعت)

  عنوان کارگاه ردیف

Basic Of Measurement

 
24  

Basics of Flow Measuring Technology

1  
24  

Understanding The Measurement Uncertainty

2  
24  

Flowmetering Overview

3  
24  

Custody Transfer Stations

4  
24  

Principles of Measurement Systems

5  

Dynamic Measurement

 
24  

کارگاه طراحی کنتور با استفاده از شبیه سازی های CFD

6  
24   اندازه­‌گیری تجاری گاز در حجم بالا 7  
16  

اندازه‌گیری دینامیک فراورده‌های نفتی

8  
20  

کنتور آلتراسونیک، کاربردها، مزایا و محدودیت‌های آن در اندازه‌گیری هیدروکربن‌ها

9  
8  

آشنایی با کنتورهای دیافراگمی گاز طبیعی (عملکرد، اصول، طراحی، سایزینگ، کالیبراسیون، نصب و بهره برداری)

10  
24  

شبیه‌سازی خطوط لوله با استفاده از نرم‌افزار PileLine Studio

11  
16  

آشنایی با انواع، کاربرد، ملحقات و کالیبراسیون میترهای توربینی گاز طبیعی با کاربرد تبادلاتی گاز طبیعی Custody transfer

12  

Calibration and Proving

16  

Flow metering Validation- (Orifice Type)

13  
16  

Meter proving

14  
24  

سرویس و تائید گواهی میترهای اوریفیسی

Tube cleaning &recertification  Meter

15  
4  

آشنایی با کالیبراسیون و Meter Proving

16  
4  

آشنایی با استانداردهای Metering

17  
16  

آشنایی با میترهای التراسونیک و جابجایی مثبت و سیستم های پرووینگ مربوطه (محل اجرا: پایانه صادراتی  شرکت پایانه‌های نفتی  در عسلویه)

18  

Static Measurement

16  

کالیبراسیون مخازن ذخیره استوانه‌ای ایستاده

19  

Qualitative Measurement

16  

آشنایی با شاخص‌های اندازه‌گیری کیفی نفت خام و فراورده‌های نفتی

20  
24  

سیستمهای نمونه برداری آنالایزرهای آنلاین: دستگاههای GC و تشریح دستگاه Micro GC ونحوه انتخاب آن

21  
16  

اسپکتروفوتومتر ماوراء بنفش UV/visb

22  
16  

جذب اتمی

23  
16  

طیف سنجی مادون قرمز IR

24  
24  

اندازه گیری online ترکیبات سولفوری موجود در گاز طبیعی

25  
Supervisory Systems and Multiphase Flow Meters
16  

آشنایی با سیستم های اسکادا و تلمتری (دیسپچینگ)

26  
8  

IOT (Internet Of Things) for Smart Measurement

27  
24  

Introduction to Multiphase Flows and Measurement

28  
8   Oil-Water-Gas Fractions in Three Phase Flow  Using Dual-Energy  g-Ray 29  

لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران، شرکت‌ها و موسسات صنعتی و تحقیقاتی فعال در این حوزه، جهت برگزاری هر چه غنی‌تر کارگاه‌های آموزشی دعوت به عمل می‌آید. علاقه‌مندان می‌توانند با تکمیل فرم مشخصات مدرس و کارگاه، نسبت به ثبت درخواست خود از طریق پست الکترونیکی گروه پژوهشی به آدرس workshops@flowmeasurement.ir ایمیل اقدام نمایند.کلیه صنایع، شرکت ها و  مراکز علمی و دانشگاهی که مایل به شرکت در کارگاه و یا برگزاری آن در مجموعه خود هستند، می توانند درخواست خود را به آدرس پست الکترونیکی گروه پژوهشی، workshops@flowmeasurement.ir ایمیل ارسال و یا با شماره تلفن های 77211144-021 و 77441930-021  تماس حاصل نمایند.

Workshop-leader