کارگاه های آموزشی

عناوین کارگاه ها:

توجه: حضور در کارگاه ها برای ثبت نام کنندگان در همایش رایگان است.

 

1- تنظیم پره ها وفیلر گیری PD میترهای اسمیت وساتام وایزویل وعیب یابی آنها

2- تعمیر وعیب یابی میترهای توربینی

 

3- روش های اندازه گیری جریان سیالات، گازها و نحوه انتخاب انها در صنایع نفت و گاز و پخش و پالایش و پتروشیمی و صنایع اب و نیروگاهی

 

4- فناوری تیکه‌نگاری صوتی، ابزاری هوشمند به منظور پایش جریان آب