ثبت نام در پنجمین همایش و نمایشگاه ملی اندازه‌گیری جریان سیالات

لطفا حق ثبت نام به شماره حساب 5498352628 یا شماره کارت 6137-1126-3378-6104 بانک ملت به نام شرکت مهندسی فرآیند گستر آرتیمان واریز و تصویر فیش (به همراه تصویر کارت برای دانشجویان) به دبیرخانه همایش 77240227-021 فکس یا به info@ifmi.ir ایمیل شود.