نشست شریف

جلسه یکشنبه مورخ 96/05/15 در سالن جلسات انستیتو اندازه گیری هوشمند گاز با حضور جناب اقای دکتر سید حسن هاشم آبادی رئیس انستیتو اندازه گیری هوشمند گاز و سرکار خانم دکتر عاملی و جناب آقای دکتر مجید رجبی بعنوان روسای کارگروه کالیبراسیون و ساخت تجهیزات و آقایان دکتر ارغوانی و دکتر موسوی از دانشگاه شریف تشکیل شد.