محورهای نشست

 •  آشنایی با مبانی اندازه شناسی و استانداردهای
 • اندازه‌گیری کنتورهای هوشمند چاه‌های کشاورزی
 • آشنایی با نحوه عملکرد کنتورهای مکانیکی، الکترومغناطیسی و التراسونیک
 • اصول انتخاب کنتور
 • آشنایی با رویه‌های آزمون‌های اخذ تاییدیه کنتور و استانداردهای مربوطه
 • کارگاه‌های آموزشی تعمیر و نگهداری کنتورهای مکانیکی (WI) و الکترومغناطیس و الزامات نصب
 • ارائه تجارب بهره‌برداران، سازندگان و سایر ذینفعان درخصوص استفاده از انواع کنتورهای هوشمند
 • چالش‌ها و افق‌های پیش ‌روی کنتورهای هوشمند چاه‌های کشاورزی

هزینه شرکت در نشست تخصصی کنتورهای چاه‌های کشاورزی

(مخصوص شرکت‌های آب منطقه‌ای سراسر کشور)

8 و 9 آذر 1401
دانشگاه علم و صنعت ایران

به ازای یک نفر

ریال 12,000,000
 •  

گروهی تا 3 نفر

ریال 10,000,000
 •  

گروهی تا 10 نفر

ریال 8,000,000
 •  

شماره حساب :

5498352628

به نام شرکت مهندسی فرآیند گستر آرتیمان

جهت تکمیل فرآیند ثبت‌نام، عکس فیش واریزی به دفتر پژوهشکده اندازه‌گیری جریان سیالات ارسال گردد.

شماره تلفن پژوهشکده اندازه‌گیری جریان سیالات: 73227848-021

‏‏‏‏شماره فکس پژوهشکده اندازه‌گیری جریان سیالات: 77240227-021