ممیزی انرژی

اصطلاح «ممیزی انرژی» به ارزیابی مصرف انرژی یک ساختمان، کسب و کار صنعتی و خانه اشاره دارد. ممیزی انرژی می تواند شامل تجزیه و تحلیل مصرف برق و گاز طبیعی و بهینه سازی در حامل های انرژی باشد. همچنین ممکن است شامل سیستم های روشنایی، گرمایش و سرمایش، پوشش و عایق ساختمان، لوازم خانگی، تجهیزات صنعتی، تبرید، علائم، پنجره ها و درها و حتی محوطه سازی باشد. هدف ممیزی انرژی کمک به مالک یا مستاجر ساختمان در تصمیم گیری های آگاهانه در مورد نحوه مدیریت بودجه انرژی و ارتقای بهره وری مصرف انرژی است.انستیتو اندازه‌گیری جریان سیالات با در اختیار داشتن متخصصین با تجربه و دارا بودن تمام تجهیزات در بخش ممیزی به انجام پروژه‌های صنعتی و خانگی در بخش ممیزی انرژی پرداخته است.

سطوح ممیزی انرژی

انجمن مهندسین گرمایش، تبرید و تهویه مطبوع آمریکا سه سطح ممیزی را تعریف می کند. هر سطح ممیزی بر اساس سطح قبلی است. با افزایش پیچیدگی حسابرسی، ارزیابی دقیق سایت، میزان داده های جمع آوری شده و جزئیات ارائه شده در گزارش حسابرسی نهایی نیز افزایش می یابد. این تلاش می تواند منجر به صرفه جویی بیشتر در انرژی شود.

این کلاس ها به صورت حضوری در پژوهشکده اندازه‌گیری جریان سیالات واقع در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار میگردد. برای شرکت در هرکدام از این کلاس ها ثبت نام اولیه خود را از طریق فرم زیر انجام داده تا با شما تماس حاصل گردد.

افراد متخصص آموزش دهنده >>>>

امیر خلیلی

دکترای مهندسی سیستم‌های انرژی

ابوالفضل احمدی

دکترای مهندسی مکانیک

سینا لبافی

دکترای مهندسی سیستم‌های انرژی

فرم ثبت نام اولیه کلاس‌های آموزشی