مستندات لازم جهت تکمیل مرحله دوم ارزیابی کیفی و فنی کنتورهای هوشمند چاه کشاورزی

مستندات لازم جهت تکمیل مرحله دوم ارزیابی کیفی و فنی کنتور های هوشمند چاه کشاورزی

 

1-    استاندارد های تولید

·        استانداردهای کیفیت و محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی  

·         استانداردهای تولید، نصب و بهره برداری  

 

2-   تشریح تجهیزات بخش مکانیکال کنتور هوشمند آب

·        نام و برند قطعات

·        جنس و کیفیت قطعات

 

3-  تشریح تجهیزات بخش الکتریکال کنتور هوشمند آب

·        نام و برند قطعات

·        جنس و کیفیت قطعات

 

4-   مستند شرایط کیفی و کمی تولیدات شرکت

·        توان تولید تجهیزاتی شرکت   

·        سوابق تولیدی شرکت   

·        سابقه تولید از نظر کمیت و کیفیت در زمینه های مرتبط  

·        کمیت   

·         کیفیت   

5-   ویژگی های محصول

·        تعریف نوع  کنتور 

·          مشخصات کنتور 

·        مشخصات کارت مایفر

·        شرایط نصب کنتور 

·         نحوه تبادل اطلاعات   

·        توضیح در مورد سخت افزار و نرم افزار ارتباط محلی

·        سیستم قرائت از راه دور 

·        نرم افزار مدیریت داده ها

·        مقاومت کنتور در برابر عوامل کیفی آب   

·        حفاظت کنتور 

·          گارانتی محصول  

6-   مستند ظرفیت تولید
7-   راهنمای کاربری نرم افزار محلی
8-  روال آماده‌سازی محصول قبل از  تست و QC
9-   روال آماده‌سازی محصول در مرحله   تست و QC
10- نقشه انفجاری سیستم و ساب سیستم ها
11- راهنمای جابه جایی ، نصب و راه اندازی
12-            مستند کنترل و بازرسی
13-           راهنمای سیستم سایزی تمام ساب سیستم ها
14-           کانالوگ تجاری محصول
15-           فیش پرداختی مرحله دوم
16-            تکمیل چک لیست سخت افزاری
17-           تکمیل فرم های استقرار کیفیت