مدعوین

پتروشیمی فراورش بندر امام پتروشیمی شهید تندگویان
پتروشیمی بسپاران بندر امام پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی آب نیرو بندر امام پتروشیمی کارون
پتروشیمی کیمیا بندر امام پتروشیمی غدیر
پتروشیمی خوارزمی بندر امام پتروشیمی فجر
پتروشیمی خوزستان پتروشیمی بوعلی سینا
پتروشیمی شیمی بافت پتروشیمی بیستون
پتروشیمی آبادان پتروشیمی رجال
پتروشیمی نوید زر شیمی پالایشگاه آبادان
پتروشیمی اروند شرکت پالایش گاز بید بلند
پتروشیمی فن اوران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
پتروشیمی رازی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
پتروشیمی فارابی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 
پتروشیمی مارون شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجدسلیمان 
پتروشیمی لاله شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 
پتروشیمی تخت جمشید شرکت گاز استان خوزستان