فراخوان اول

“فراخوان همکاری در حل مسئله در اندازه گیری گاز “

Iranian Gas Measurement Chalenges

احتراما در خصوص حل مسئله در شرکت ملی گاز ایران در موضوع اندازه‌گیری های کمی و کیفی گاز (Gas Metering) اعضای محترم گروه (حقیقی/حقوقی) با سابقه کار و علاقمند به همکاری دعوت می‌شوند. شایان ذکر است محورهای همکاری شامل:

  • ساخت و ارتقاء تجهیزات اندازه‌گیری
  • کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری
  • هوشمندسازی اندازه‌گیری گاز

علاقمندان به همکاری لازم است عناوین پیشنهادی خود (به همراه شرح مسئله و بیان ضرورت آن) را در قالب فرم زیر تا پایان خرداد ماه 1398 به این مجموعه ارسال نمایند.

مأموریت انستیتو اندازه‌گیری هوشمند گاز کمک به ارتقاء اندازه‌گیری در شرکت ملی گاز با تکیه بر توان علمی موجود در دانشگاهها/ مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های خصوصی توانمند داخلی می‌باشد. پس از بررسی پیشنهادات، روی موضوعات منتخب و مورد تأیید کارفرما انستیتوی اندازه گیری هوشمند گاز حمایت مالی لازم از اجرای طرح‌های را به انجام خواهد رساند.
برای اطلاع بیشتر از جزئیات طرح میتوانید با انستیتو تماس بگیرید.

021-77240227-77240045
www.flowmeasurement.ir
Email.info@flowmeasurement.ir

دانلود فرم پیشنهاد پروژه

دانلود فرم شناخت جغرافیای شرکت ملی گاز