فراخوان کالیبراسیون سنسورهای دما و فشار

فراخوان کالیبراسیون سنسورهای دما و فشار

 

انستیتو اندازه‌گیری هوشمند گاز در راستای ارتقای بستر آزمایشگاهی خود، از شرکت‌های فعال در حوزه کالیبراسیون سنسورهای دما و فشار دعوت به همکاری می‌نماید. در صورت تمایل به همکاری جهت ایجاد بستر کالیبراسیون سنسورهای دما و فشار در انستیتو با شماره 73227842 تماس حاصل نمایید.