فراخوان محاسبات و تحلیل UFG

با توجه به مأموریت انستیتو اندازه­گیری هوشمند گاز در خصوص ارتقاء اندازه‌گیری در شرکت ملی گاز ایران با تکیه بر توان علمی موجود در دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی و استفاده از ظرفیت شرکت­های خصوصی، و با عنایت به لزوم استخراج چشم‌اندازی در حوزه گازهای محاسبه نشده در سیستم اندازه‌گیری گاز، از کلیه متخصصان (شخصیت‌های حقیقی و حقوقی) که در حوزه محاسبات و تحلیل UFG تخصص دارند، درخواست می‌گردد که در صورت تمایل به همکاری، اعلام آمادگی خود را حداکثر تا تاریخ 8 دی 1399 با ارسال رزومه به آدرس الکترونیکی info@flowmeasurement.ir   اعلام نمایند.