فراخوان دوم همکاری در اندازه ­گیری هوشمند گاز

فراخوان دوم همکاری در اندازه­گیری هوشمند گاز

با توجه به مأموریت انستیتو اندازه­گیری هوشمند گاز در خصوص ارتقاء اندازه­گیری در شرکت ملی گاز ایران با تکیه بر توان علمی موجود در دانشگاهها/ مراکز تحقیقاتی، شرکت­های خصوصی توانمند داخلی در حوزه­های ساخت و ارتقاء تجهیزات اندازه­گیری، کالیبراسیون و هوشمندسازی اندازه­گیری گاز و نیز حمایت شرکت ملی گاز ایران از ابتدای سال 1398 از فعالیت­های برنامه پنج ساله انستیتو با موضوع اندازه­گیری کمی و کیفی گاز (Gas Measurement)، از علاقمندان به همکاری دعوت می­شود عناوین پیشنهادی خود را (مطابق فرم پیوست) تا پایان آذر ماه 1398 به آدرس الکترونیکی info@flowmeasurement.ir ارسال نمایند.

شایان ذکر است حمایت مالی لازم از اجرای طرح­های مورد تأیید کارفرما توسط این انستیتو صورت می­پذیرد. همچنین پس از بررسی پیشنهادات، روی موضوعات منتخب و مورد تائید کارفرما، کنسرسیومی متشکل از پیشنهاد دهنده و انستیتو تشکیل و اقدامات بعدی برای اجرای موضوع پیشنهادی انجام خواهد شد. ضمناً جزئیات محورهای مصوب هر حوزه فعالیت در ادامه ذکر شده است.

محورهای مصوب

فرم پیشنهاد