فراخوان انتخاب مجری ذیصلاح

فراخوان انتخاب مجری ذیصلاح جهت انجام پروژه های زیر:

عنوان پیشنهادی 1:

روشهای محاسبه میزان اتلاف شبکه انتقال گاز و چگونگی تعیین منابع انتشار

عنوان پیشنهادی 2:

ارائه روش های عملی اندازه گیری میزان انتشار از تجهیزات و خطوط لوله انتقال گاز

ضرورت اجرای آن در کشور:

  • پخش میزان نشر(مدیریت مقدار گاز اتلافی) از شبکه انتقال
  • ضرورت زیست محیطی
  • اهداف استراتژِیک (مدیریت کمیت گاز)
  • انتقال پاک و اقتصادی
  • طرح و بررسی استقرار مدیریت یکپارچه شبکه

علاقه مندان به همکاری لازم است رزومه خود را به آدرس ایمیل info@flowmeasurement.ir ارسال نمایند.