شیوه نامه فرایند ارزیابی فنی و کیفی کنتور های هوشمند چاه کشاورزی

شیوه نامه فرایند ارزیابی فنی و کیفی کنتور های هوشمند چاه کشاورزی

تعاریف

پژوهشکده: پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات مستقر در دانشگاه علم و صنعت ایران

استاندارد نمونه برداری: تعداد نمونه برداری طبق استاندارد ISO 16399 و مراجعه به Annex D استاندارد OIML R 49-2:2013 (E) & ISO/FDIS 4064-2:2013(E) ) برداری طبق بند 5-1 این شیوه نامه خواهد بود.

مراحل فرایند

1) ارسال اطلاعات اولیه از سوی سازندگان و انجام بررسی های اولیه از سوی پژوهشکده مطابق با الزامات فراخوان به آدرس لینک، (کنتور سازانی که در این مرحله تایید شوند وارد پروسه انجام ارزیابی های مرحله بعد خواهند شد.)

2) عقد قرار داد با دانشگاه علم و صنعت ایران – پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات – فرم قرار داد با پژوهشکده به آدرس ایمیل متقاضیان ارسال خواهد شد.

3) ارسال مدارک و مستندات تکمیلی مطابق با فرم ها و دستور العمل اعلامی در سایت پژوهشکده به آدرس لینک (شامل مستنداتی از پروسه طراحی، تامین، ساخت و تولید تا انبارش و خدمات پس از فروش و همچنین ساختار پرسنلی شرکت، ظرفیتهای واحد تحقیقات و توسعه (R&D) )

4) اعلام آمادگی سازنده جهت نمونه برداری از خط تولید پس از تامین تجهیزات جدول 1به پژوهشکده

دستگاه

تعداد

توضیحات

سنسور (کنتور) حداقل20 عدد

از هر سایز اعلامی توسط سازنده

از هر سایز مورد ادعا 20 نمونه تولید می گردد انجام تست ها بر روی نمونه ها بر اساس استاندارد نمونه برداری
باکس مکانیک حداقل20 عدد بهمراه کابل و گلند
مجموعه برد های RTU (دیتا لاگر) به همراه باتری حداقل20 عدد خارج از باکس

جدول 1- لیست تجهیزاتی که قبل از ارسال نامه اعلام آمادگی شرکت سازنده باید تهیه و تامین گردند

4-1- شرکتهایی که در گذشته تاییدیه گرفته بودند، جهت تمدید تاییدیه، از کلیه سایزهای مورد ادعا ، از روی خط تولید نمونه برداری صورت خواهد گرفت.( مطابق با استاندارد نمونه برداری)

5) بازدید از خط تولید و تست بنچ شرکت سازنده و انجام فرایند نمونه برداری از خط تولید .( مطابق با استاندارد نمونه برداری) توسط کارشناسان پژوهشکده انجام خواهد شد.

5-1- در این مرحله طبق استاندارد نمونه برداری به شرح زیر انجام خواهد شد:

  • تعداد سه نمونه از سنسورهای DN ≤ 100

  • دو نمونه از سنسور های DN > 100 و 300 > DN

  • یک نمونه300 ≤ DN

  • از بین نمونه های تولیدی و همچنین به همین تعداد باکس مکانیک و ماژول RTU (دیتا لاگر)، بنا به تشخیص ارزیاب، از بین نمونه های تولیدی مطابق جدول 1 انتخاب می گردد.

تبصره – در هر سایز یک نمونه بیشتر از تعداد اشاره شده در بند 5-1 به منظور لحاظ شرایط ویژه انتخاب می شود که بصورت پلمپ شده در محل کارخانه تولید باقی خواهد ماند .

5-2- پروسه یکپارچه سازی (Integration) بر روی نمونه های انتخاب شده توسط شرکت سازنده انجام می گردد که در صورت ضرورت نماینده پژوهشکده گزارش روند یکپارچه سازی را تهیه و شرکت سازنده ملزم به ارائه مستندات فنی و اجرایی لازم می باشد .

5-3- بعد از مرحله یکپارچه سازی، در صورت داشتن امکانات، تست فشار هیدرو استاتیک در محل خط تولید در حضور ناظر مطابق با استاندارد ISO 16399:2014E(7.2) انجام خواهد شد. شایان ذکر است گیج­های فشار دستگاه باید گواهینامه معتبر داشته باشند.

5-4- پروسه کالیبراسیون بر روی خط تست و در محل خط تولید شرکت سازنده بر روی نمونه های انتخاب شده، توسط شرکت سازنده اجرا خواهد شد. شایان ذکر است طبق استاندارد ISO 16399:2014E(7.2) تست هیدرواستاتیک و تست دقت مطابق با بند 7-3 , 7-2 استاندارد ISO 16399 باید همواره روی تمامی کنتورهای تولیدی در خط تولید انجام گرفته و نتایج آن ثبت گردد بگونه ای که در صورت لزوم شرکتهایی که سابقه تولید داشته اند بتوانند در جلسه ارزیابی مستندات تست های تمامی نمونه های تولیدی گذشته شرکت را با ذکر شماره سریال به ناظر ارائه دهند. همچنین می بایست خط کالیبراسیون و چاه ارت مجموعه باید دارای گواهینامه معتبر باشد.

تبصره – جهت ارزیابی کمی تولید، بدیهی است ارزیابی کلیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، همچنین بررسی کلیه اسناد، مستندات و سوابق شرکت سازنده و مدت زمان پروسه یکپارچه سازی و کالیبراسیون، جهت تعیین ظرفیت مجاز تولید سالانه شرکت (بصورت موقت تا ارزیابی آتی) لحاظ خواهد گردید.

5-5- پس از اتمام مراحل کالیبراسیون نمونه های آماده سازی شده، توسط ارزیاب پلمپ شده و مطابق با دستور العمل بسته بندی مورد تایید پژوهشکده به آدرس لینک از سوی سازنده جهت انجام تستها و آزمونها با هماهنگی پژوهشکده به آزمایشگاه های مورد تائید پژوهشکده ارسال می گردد.

تبصره- آزمونهای هیدرولیک بر روی تمام سایز های اعلامی و آزمونهای الکتریکال بر اساس استاندارد نمونه برداری و صرفا یک کنتور با شرایط کنتور های هم خانواده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت . لذا از تمامی سایز های اعلامی می بایست حداقل 20 نمونه با ملحقات کامل جهت ورود به پروسه ارزیابی در کارخانه شرکت تولید کننده موجود و آماده انتخاب باشند .

6) مطابق با استاندارد نمونه­برداری، از بین نمونه­هایی که پلمپ شده­اند، نمونه هایی بصورت اتفاقی (رندوم) انتخاب و وارد پروسه انجام تستها می شود. شایان ذکر است کنتورهای تحت آزمونهای مخرب امکان بازگشت به خط تولید جهت فروش را نخواهند داشت و به علاوه یک دستگاه کنتور به عنوان نمونه شاهد در پژوهشکده نگهداری خواهد شد.

7) سازندگان با معرفی نماینده نسبت به انجام تست ها و آزمونها (مطابق با مشخصه فنی اعلامی از سوی شرکت مدیریت منابع آب) اقدام می نمایند. شرکتهای سازنده در نظر داشته باشند که حضور نماینده، صرفا جهت رفع مشکلات احتمالی در امور اجرایی و پروسه ارزیابی می باشد و نباید در روند تست خللی ایجاد نمایند.

7-1- بدیهی است در صورت عدم موفقیت در تایید هر کدام از مراحل تستهای هیدرولیک و یا الکتریکال، شرکت سازنده پس از رفع اشکالات با اعلام آمادگی مجدد وارد مرحله نمونه برداری از خط تولید می گردد. کلیه تایپ تستهای الزامی به همراه شماره استاندارد مد نظر به آدرس لینک می باشند .

8) در صورت تایید کلیه تست ها، تجهیز تحت فرایند ارزیابی جهت انجام مجموعه تستهای عملکردی مطابق با مشخصه فنی اعلامی از سوی شرکت مدیریت منابع آب به آدرس لینک به پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات دانشگاه علم و صنعت ارسال می گردد.

تبصره – در صورت عدم تایید تستهای عملکردی به سازنده فرصت تکمیل و اصلاح اشکالات داده خواهد شد و تجهیز مجددا در این مرحله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

9) در صورت موفقیت در انجام تمامی آزمونها ، مستندات اجرایی مراحل انجام آزمون به همراه تاییدیه توسط پژوهشکده به مدیریت منابع آب ارسال می گردد.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]