ارائه سخنرانی

 

از آنجائیکه هدف اصلی همایش انتقال تجارب موفق موجود و همچنین کمک به ارتقا دانش اندازه گیری در سطح کشور می باشد لذا از کلیه مدرسین، اساتید، پژوهشگران، شرکت‌ها و موسسات صنعتی و تحقیقاتی فعال در این حوزه تقاضا می شود، جهت برگزاری هر چه غنی‌تر چهارمین همایش ملی اندازه گیری جریان سیالات آمادگی خود را جهت ایراد سخنرانی در حوزه های مرتبط با موضوع همایش و یا بیان تجارب شخصی یا گروهی در حوزه میترینگ، کالیبراسیون و هوشمندسازی سیستم های های اندازه گیری با ارسال عنوان سخنرانی به همراه چکیده ای از آن و رزومه علمی- آموزشی به آدرس ایمیل info@flowmeasurement.ir اعلام نمایند.

index