جذب سرباز

احتراما باستحضار میرساند در نظر است یک نفر سرباز پژوهشیار از فارغ التحصیلان ممتاز مقطع دکترای مهندسی برق ترجیحا با سوابق علمی و پژوهشی در خصوص اندازه گیری ساکن تهران برای فعالیت در پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات مستقر در پژوهشگاه علم و صنعت ایران جذب شود. لذا از واجدین شرایط تقاضا می شود رزومه خود را به ایمیل info@flowmeasurement.ir ارسال نمایند.