تماس با ما

آدرس:

تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، طبقه همکف کتابخانه مرکزی قدیم، پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مدیریت

77240376

73227844

مسول دفتر

77441930

73227848

مدیر اجرایی

73227841

اداری، مالی و کنترل پروژه

73227851

فکس

77240227