تماس با ما

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، طبقه همکف کتابخانه مرکزی قدیم، پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات دانشگاه علم و صنعت ایران

ایمیل: info@flowmeasurement.ir

تماس با ما

مدیریت

021-77240376 73227844

مسئول دفتر

021-77441930 73227848

مدیر اجرایی

021-73227841

اداری، مالی و کنترل پروژه

021-73227851

فکس

021-77240227

فرم تماس