برگزاری “پنجمین همایش و نمایشگاه ملی اندازه ­گیری جریان سیالات (میترینگ)