اغلب واحدهای صنعتی تجهیزاتی را دارند که به دلایل مختلفی از جمله کافی نبودن اطلاعات خرید، تعجیل درخرید، عدم انتخاب مناسب تکنولوژی، نبود قطعه یدکی و …به صورت راکد و بلا استفاده واقع شده و در ضمن اشغال فضا به صورت تضییع سرمایه سازمان تبدیل شده است.

پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات امکان ارائه خدمات اجرایی و نظارتی در فازهای اولیه مطالعاتی و برآورد نیاز و جمع آوری اطلاعات خرید، شناسایی تأمین کنندگان اصلی، تهیه اسناد مناقصات، اخذ پروفرما و بازرسی فنی در محل را دارد.

 

برای دریافت خدمات فوق کلیک کنید.