• انواع فایل های مجاز : zip.
    یک رزومه حداکثر 150 کلمه ای به همراه یک عکس پرسنلی با کیفیت و به روز از هر کدام از نویسندگان در قالب یک فایل زیپ آپلود شود.