نمایه شدن کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و سیویلیکا (CIVILICA)کلیه مقالات همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و سایت سیویلیکا نمایه خواهند شد. همچنین مقالات برتر در مجله International Journal Of Flowmeasurement چاپ خواهد شد.