آموزش

یکی از مهم‌ترین نکات در ارتباط با به روز رسانی سیستم‌ها، فرایندها و رفع گلوگاه های فرایندی ، ارتقاء دانش تخصصی در سطوح مختلف است که این امر با آموزش در این حوزه ها امکانپذیر خواهد بود. پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات اقدام به برگزاری کارگاه‌های تخصصی-آموزشی نموده است. لیست این کارگاه‌ها در ادامه ارائه شده است. همچنین امکان برگزاری سایر کارگاه های آموزشی مورد تقاضای شرکتها و سازمانها نیز وجود دارد.

آلبوم تصاویر کارگاه‌های برگزار شده

کارگاه‌های آموزشی میترینگ