ارتباط با ما:

 

تلفن های تماس:

۰۲۱-۷۷۴۴۱۹۳۰

۰۲۱-۷۷۲۱۱۱۴۴

 

نمابر:

۰۲۱-۷۷۴۴۱۹۳۰

 

پست الکترونیکی:

 Info@flowmeasurement.ir

 

گروه تلگرامی پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات:


 
https://t.me/joinchat/BLr8qD40Ixob94Is0VPGPA

 

آدرس:

تهران- رسالت- خیابان فرجام- مرکز رشد دانشگاه علم وصنعت ایران