کنتور دیافراگمی

این کنتور با جابجـایی دیـافراگم در محفظه ­های با حجم معین و شمارش دفعات پر و خالی­ شدن محفظه، مقدار گاز عبوری را انـدازه ­گیـری می­نماید. استفاده از این کنتور به منظور اندازه گیری گاز مشترکین در مصارف خانگی رایج می باشد.

استانداردهای مورد استفاده برای طراحی کنتورهای دیافراگمی، استاندارد بین المللی EN1359 و نیز استاندارد IGS-M-IN-101 شرکت ملی گاز ایران با عنوان “کنتور گاز نوع دیافراگمی” می باشد. این محصول در داخل کشور تولیدکنندگان متعددی دارد که برخی از آنها با استفاده از تجارب موجود، نسل جدید کنتورهای دیافراگمی دارای تصحیح کننده فشار و دما را تولید کرده اند. با توجه به گستردگی استفاده از این کنتورها و اهمیت اندازه گیری دقیق گاز مصرفی در بخش خانگی، در شبکه آزمایشگاهی داخل کشور امکان کالیبراسیون این کنتور در محدوده ظرفیت G1.6 تا G100 وجود دارد.

کنتور توربینی

کنتورهای گاز توربینی با انتقال چرخش روتور به شماره انداز، هنگامی که روتور در معرض جریان گاز قرار می­گیرد، میزان دبی حجمی گاز را به­طور غیر مستقیم اندازه می­گیرند. یک کنتور توربینی گاز در اصل دستگاهی است که انرژی جنبشی یک گاز متحرک را به انرژی چرخشی تبدیل می­کند. در یک جریان معینQ ، روتور کنتور توربین با یک سرعت زاویه­ای  ωمی­چرخد.

کنتورهای توربینی بر اساس استانداردهای بین المللی AGA7، EN12261 و نیز استاندارد IGS-M-IN-102 شرکت ملی گاز ایران با عنوان “کنتور گاز نوع توربینی” طراحی می شوند. در شبکه آزمایشگاهی کشور امکان کالیبراسیون اتمسفریک کنتورهای توربینی در محدوده G40 تا G10000 وجود دارد که این کالیبراسیون بر اساس استاندارد IGS-C-IN-503(0) شرکت ملی گاز ایران با عنوان “کالیبراسیون کنتورهای توربینی گاز طبیعی برای مصارف تجاری و صنعتی در شرایط اتمسفریک” صورت می­پذیرد.

دستگاه تصحیح کننده گاز

تصحیح کننده ­ها برای تبدیل دبی حجمی اندازه­ گیری شده در دما و فشار عملیاتی به دبی حجمی درشرایط استاندارد مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه ها از یک ماشین حساب و مبدل دما یا یک ماشین حساب، مبدل دما و مبدل فشار که به صورت محلی نصب می شوند تشکیل شده است. استانداردهای  EN 12405 و نیز استاندارد IGS-M-IN-106  شرکت ملی گاز ایران با عنوان “دستگاه الکترونیکی تصحیح کننده حجم گاز کنتوره ای گاز” برای طراحی و کالیبراسیون این تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد.

برای کالیبراسیون کنتورهای گاز کلیک کنید.