گروه پژوهشی میترینگ کارگاه های تخصصی زیر را برگزار می کند همچنین امکان برگزاری کارگاه ها به صورت مجازی (اموزش از راه دور)می باشد:

عناوین کارگاه ها1

دانلود

عناوین کارگاه ها2

دانلود

لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران، شرکت‌ها و موسسات صنعتی و تحقیقاتی فعال در این حوزه، جهت برگزاری هر چه غنی‌تر کارگاه‌های آموزشی دعوت به عمل می‌آید. علاقه‌مندان می‌توانند با تکمیل فرم مشخصات مدرس و کارگاه، نسبت به ثبت درخواست خود از طریق پست الکترونیکی گروه پژوهشی به آدرس workshops@flowmeasurement.ir اقدام نمایند.کلیه صنایع، شرکت ها و مراکز علمی و دانشگاهی که مایل به شرکت در کارگاه و یا برگزاری آن در مجموعه خود هستند، می توانند درخواست خود را به آدرس پست الکترونیکی گروه پژوهشی، workshops@flowmeasurement.ir ارسال و یا با شماره تلفن های 77211144-021 و 77441930-021 تماس حاصل نمایند.

Workshop-leader