پژوهشکده اندازه گیری جریان سیالات با رویکرد محصول محور، ساخت یا ارتقاء انواع کنتورها، فلومترها، ادوات و ملحقات جانبی و توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و …  را پیگیری می نماید. بر این اساس، فعالیت‌های آن را می‌توان به بخش‌های زیر تقسیم‌بندی کرد:

  • استخراج دانش فنی تجهیزات (نوظهور و فناوری‌های پیش رو)
  • توسعه فناوری و ارتقاء تجهیزات موجود
  • طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاه‌های صنعتی و مرجع

 

برای دریافت خدمات فوق کلیک کنید.