راهنمای مقاله

 

از کلیه پژوهشگران و محققین محترم درخواست می گردد فایل تکمیل شده مقاله خود در فرمت همایش را تا تاریخ 99/07/18 به آدرس ایمیل info@flowmeasurement.ir ارسال نمایند.