اندازه گیری دینامیک

جریان سیال با دو مفهوم جریان حجمی و جریان جرمی اندازه‌گیری، محاسبه و بیان می‌شود. حجم سیال انتقال یافته در واحد زمان، جریان حجمی نامیده می‌شود. بدیهی است مقدار جرم سیال انتقال یافته در واحد زمان نیز جریان جرمی نامیده می‌شود. اندازه‌گیری جریان سیالات، با توجه به کاربرد به دو منظور و در دو حالت کلی انجام می‌شود:

اندازه‌گیری جریان سیالات داخل لوله‌های بسته ( شامل 70% از کل اندازه‌گیری‌های جریان) :

 • 65% مایعات
 • 35% گازها و سیالات دوفاز

اندازه‌گیری جریان کانال‌ها و لوله‌های باز ( شامل 30 درصد اندازه‌گیری‌های جریان):

 • 95% مایعات
 • 5% مایعات دوغابی و جامدات

روش‌های اندازه‌گیری جریان سیالات داخل لوله: اندازه‌گیری جریان سیال داخل لوله خود به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شود:

 • روش‌های حجمی (Volumetric)
  • روش‌های مستقیم
  • روش‌های غیر مستقیم
 • روش‌های جرمی (Mass)
  • روش‌های مستقیم
  • روش‌های غیر مستقیم

روش‌های اندازه‌گیری حجمی:

روش‌های اندازه‌گیری حجمی جریان سیالات خود به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشود که ذیلا گروه‌های هر کدام نیز قید شده است:

روش‌های اندازه‌گیری جرمی:

روش‌های اندازه‌گیری جرمی جریان سیالات خود به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود که ذیلا زیرگروه‌های هر کدام نیز قید شده است:

اندازه‌گیری جریان سیال در کانال‌ها و لوله‌های باز: اندازه‌گیری جریان سیالات داخل کانال‌ها و لوله‌های باز شامل دو گروه زیر می‌‌شود:

 • اندازه‌گیری جریان آب در کانال‌ها، قنات‌ها و ….
 • اندازه‌گیری جریان رودبندها و سر ریز سدها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *