اطلاعیه

اطلاعیه تعویق پنجمین همایش و نمایشگاه ملی اندازه‌گیری جریان سیالات

 

با عنایت به شرایط حاکم بر کشور و شیوع بیماری کرونا، با عنایت به استعلام از مراکز ذی‌صلاح وزارت بهداشت، کمیته اجرایی همایش اندازه‌گیری جریان سیالات تصمیم گرفته است که پنجمین همایش و نمایشگاه ملی اندازه‌گیری جریان سیالات را که مقرر بود در تاریخ 18 و 19 آذر سال جاری در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار کند، تا بهبود شرایط کشور و فروکش کردن موج بیماری کرونا به تعویق اندازد. امیدواریم با بهبود شرایط کشور، پنجمین همایش و نمایشگاه ملی اندازه‌گیری جریان سیالات همانند سنوات گذشته با حضور حداکثری متخصصان حوزه اندازه‌گیری جریان سیالات برگزار گردد.