نام خانوادگی نام سمت
ارجمند حجت الله معاون هماهنگی و نظارت بر مبادلات و سنجش کمی و کیفی نفت و گاز
ازهری وحید عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
آزاده مافی سعید معاونت مصرف شرکت آبفا خراسان رضوی
اسدپور فاطمه عضو ارشد کمیته علمی سومین همایش ملی اندازه گیری جریان سیالات در صنایع نفت،گاز،پالایش و پخش، پتروشیمی و آب
آیت اللهی امیرحسین مدیرعامل شرکت آیت تک ایساتیس
پویان مرتضی مدیرعامل گروه صنعتی توزین الکتریک
جولایی محمد رضا رئیس امور هماهنگی و کنترل تولید معاونت عملیات شرکت ملی گاز
حسین زاده مهدی شرکت توسعه پترو ایران
حمیتی واقف وحید عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو
خلیلی بهروز مدیرعامل شرکت رضوان گستر تهران
خوئینی داوود مدیر پروژه شرکت پتروویژن انرژی
دهقانی محمدرضا عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ربیعه میلاد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
رزاقی مجید مدیر پروژه شرکت آسیا ابزار دقیق
زاهدی محمد رئیس اداره عملیات پایانه عسلویه
سلطانی اسماعیل عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف‌آباد
سلمان زاده علی رضا مدیر عامل شرکت HK
سلیمی خلیق علی عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو
سیدزاده علی مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شریفی بهمن دبیر کمیته علمی سومین همایش ملی اندازه گیری جریان سیالات در صنایع نفت،گاز،پالایش و پخش، پتروشیمی و آب
شکوفا محمد نماینده شرکت نفت فلات قاره در طرح ملی میترینگ
شهری محمد عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
شیتره رضا مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت آزمون متمم
صفی زاده میر سعید عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
ضرغامی محمد مسئول آزمایشگاه ابزار دقیق شرکت ملی گاز
عبداالهی شاپور کارشناس ارشد اندازه گیری شرکت پخش و پالایش
علوی سید مصطفی رئیس امور مهندسی و فناوری شرکت ملی گاز ایران
عیوضی مرتضی عضو ارشد کمیته علمی سومین همایش ملی اندازه گیری جریان سیالات در صنایع نفت،گاز،پالایش و پخش، پتروشیمی و آب
فرحزادی حمید رئیس امور نظارت،اندازه‌گیری و کنترل کیفیت شرکت ملی گاز
قضایی پور پژمان رئیس بازرسی و نظارت بر تولید نفت و گاز
قنواتی جلال رئیس مهندسی تولید پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
کامرانی سرکار خانم مسئول آزمایشگاه برق شرکت ملی گاز
کمیزی علیرضا معاون مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران
مجتهدی مرتضی مشاور مدیرعامل و مدیرکل مرکز تحقیقات و خودکفایی شرکت آب و فاضلاب کشور
محمدی لیواری احد معاون مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد
معارفی پویا معاون مدیرکل اداره نظارت بر صادرات
موحدی محمد حسن مدیر عامل گروه صنعتی شاخص
وروانی ابولفضل کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی تولید و توسعه -شرکت نفت فلات قاره
یعقوبی آوینی احمد دبیر کمیته ارتباطات علمی شرکت مهندسی آبفای کشور