کمیته علمی همایش

کمیته دانشگاهی

 • دکتر وحید ازهری
 • دکتر احمد اکبری
 • دکتر ایمان اکبری
 • دکتر منصوری بزمی
 • دکتر امین بازیاری
 • دکتر فرید توتونچیان
 • دکتر مصطفی حسینعلی پور
 • دکتر محمد حسین خالقی
 • دکتر امیر حسین دوایی مرکزی
 • دکتر محمدرضا دهقانی
 • دکتر مجید رجبی
 • دکتر مصطفی صالحی
 • دکتر مسیرسعید صفی زاده
 • دکتر فروغ عاملی
 • دکتر محمود فرزانه گرد
 • دکتر احمد قائمی
 • دکتر محمدرضا مقبلی
 • دکتر روح الدین میری
 • دکتر سید حسن هاشم آبادی

کمیته صنعتی

 • مهندس حجت الله ارجمندی
 • مهندس سعید آزاد مافی
 • دکتر حسن اصغریان
 • مهندس امیر حسین آیت اللهی
 • مهندس بهنام تقوی
 • مهندس محمدرضا جولایی
 • مهندس مهدی حاج حسین زاده
 • مهندس هادی حیدرزاده
 • مهندس داوود خالصی
 • مهندس بهروز خلیلی
 • مهندس مجید رزاقی
 • مهندس محمد زاهدی
 • مهندس علی سعادتی
 • مهندس علیرضا سلمان زاده
 • دکتر اشکان شفیعی
 • مهندس محمد شکوفا
 • دکتر محمد تقی صادقی
 • مهندس محمد ضرغامی
 • مهندس شاپور عبدالهی
 • مهندس حسین عطایی فر
 • مهندس فرزین عقیلی
 • مهندس هوشنگ علاقه مند
 • مهندس مصطفی علوی
 • مهندس حسین فرحزادی
 • مهندس حمزه فرحزادی
 • مهندس پژمان قضایی پور ابرقویی
 • دکتر رضا قلی پور پیوندی
 • دکتر نور الله کثیری
 • مهندس علیرضا کمیزی
 • مهندس پویا معارفی
 • مهندس محمد حسن موحدی
 • مهندس علی میری حیران
 • دکتر ابوالفضل وروانی فراهانی
 • دکتر وحید همیتی واقف
 • مهندس احمد یعقوبی آوینی