گروه پژوهشی میترینگ نفت، گاز و فراورده دانشگاه علم و صنعت ایران آمادگی ارائه خدمات کالیبراسیون در زمینه سیستم های میترینگ و پرووینگ را داشته که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • مشاوره در خصوص انجام کالیبراسیون انواع سیستم‌های میترینگ
  • مشاوره در خصوص انجام کالیبراسیون مخازن ذخیره سازی نفت خام و فراورده
  • مشاوره در خصوص انجام کالیبراسیون سیستم‌های نمونه گیری نفت خام (به روش تزریق آب)

calibration-icon1