شرکت های سازنده، بازرگانی و مهندسین مشاور

 صنعتگران و متخصصان محترم حوزه اندازه‌گیری

 

جهت ثبت نام در نمایشگاه جانبی چهارمین همایش ملی نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و آب فرم مربوطه را تکمیل و پس از مهر و امضا به آدرس درج شده در آن ارسال فرمایید.

فرم اولیه ثبت نام

تصاویری از نمایشگاه جانبی سومین همایش ملی اندازه گیری:

IMG_1059 IMG_1129 IMG_1169 IMG_1187 IMG_1216 IMG_1232 IMG_1238 IMG_1325