اهداف مسابقه:

هدف اصلی این مسابقه ایجاد انگیزه برای دانشجویان و علاقمندان به آشنایی با الفبای اندازه‌گیری، طراحی و ساخت تجهیزات اندازه‌گیری و فعالیت در راستای بهبود عملکرد آن‌ها می‌باشد. همچنین شناسایی افراد مستعد، پرورش و استفاده از آن‌ها در راستای فعالیت‌های پژوهشکده اندازه‌گیری جریان سیالات و در صورت اعلام نیاز شرکت‌ها، معرفی آن‌ها به صنعت میترینگ از جمله اهداف جانبی این مسابقه می‌باشد.

شرایط و آیین نامه مسابقه