بخشی از پروژه‌های در حال انجام یا اتمام یافته گروه پژوهشی میترینگ به شرح زیر می‌باشد:

 • طراحی و ساخت کنتور آبی الکترونیکی (نمونه آزمایشگاهی)
 • طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی کنتور آب
 • طراحی و ساخت کنتور الکترونیکی حجم نفت
 • استفاده از روشهای جدید آنالیز سیگنال در سیستم دبی سنج التراسونیک سیال به منظور بهبود نتایج
 • طراحی و ساخت کنتور گاز اولتراسونیک، بومی سازی، بهینه سازی و ارسال اطلاعات
 • طراحی و توسعه نرم افزار بررسی عملکرد و طراحی میتر توربینی مایع
 • طراحی و توسعه نرم افزار بررسی عملکرد و طراحی میتر اولتراسونیک مایع
 • شبیه سازی CFD پروور جهت کالیبراسیون جریان سنج های نفت خام
 • ارائه مشاوره و ارائه خدمات مهندسی در خصوص ساخت میتر اولتراسونیک گاز در کشور و همچنین سامانه کالیبراسیون کنتورهای تولیدی شرکت (Zero Calibration and Flow Calibration )
 • طراحی و نمونه سازی سیستم پایش ذره در گاز
 • طراحی و نمونه سازی سیستم توموگرافی اولتراسونیک برای جریان‌‌های دوفازی ( گاز- مایع)
 • بررسی امکان کالیبراسیون کنتور التراسونیک گاز در فشار اتمسفریک و مقایسه نتایج با کالیبراسیون فشار بالا

cv