با ما در ارتباط باشید

آدرس:

تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی شیمی، طبقه چهارم، گروه پژوهشی میترینگ، نفت، گاز و فرآورده

تلفن های تماس:

021-77211144

021-77441930

نمابر:

021-77211144

پست الکترونیکی: Info@flowmeasurement.ir

به ما ایمیل بفرستید

4 + 2 = ?