اطلاعات تکمیلی در خصوص زمان و محل برگزاری چهارمین همایش ملی اندازه گیری جریان سیالات به زودی اعلام خواهد شد.